Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הגות’

חברים וחברות יקרים                                           ‏28/10/2014

מצורפת "משנה סדורה: ארץ תקווה", משנה פילוסופית שפרסמתי לראשונה ב-2004 ועכשיו עודכנה כספר אלקטרוני.

משנה סדורה: אֶרֶץ תִּקְוָה (אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ) הינה משנה פילוסופית הבנויה ממבנה כללי הפועל בכל אדם וקהילה, המכיל מתודה מעשית לחינוך הפרט והקהילה, לראייה והכרה הולמת של היחיד את עצמו בסביבת חייו, בקהילתו, ובכך לשפר את איכות אושרו.

המשנה מציגה, בין היתר, פתרון אפשרי לסכסוך מדמם ונמשך בין קהילת יהודי ישראל וקהילת אזרחי ותושבי פלסטין.

המשנה מהווה בסיס לתפיסת מציאות חדשה להתרחשות התופעות (ביניהן גם יחיד האדם) אשר אני קורא לה, ותפיסה זו מוצגת בהרחבה בספרי "תורת המחוללים" (דברי הימים, 2011) ו"הגיונות אמסטרדמיים: פנומנולוגיה של ההכרה" (דברי הימים, 2013).

אשמח לענות לשאלות והבהרות כמו כן אתם מוזמנים להפיץ את המשנה הסדורה הלאה

בברכה

יהודה עתי

2014-10-27-Mishna-ebook-final

Read Full Post »